Rannikmäe, M., Soobard, R., Reiska, P., Rannikmäe, A. and Holbrook, J. (2017) “Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 59-98. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.03.