Teppo, M., Semilarski, H., Soobard, R. and Rannikmäe, M. (2017) “9. klassi õpilaste huvi eri kontekstis esitatud loodusteaduslike teemade õppimise vastu ja motivatsioon õppida loodusteadusi”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 130-170. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.05.