Ploomipuu, I. and Holbrook, J. (2017) “Kõrgkooli tervishoiu õppekavadel õppimiseks vajalike loodusteaduslike teadmiste ja oskuste tase Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sisseastujate näitel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 171-205. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.06.