Post, A., Semilarski, H. and Laius, A. (2017) “10. ja 11. klassi õpilaste bioloogia-alase kirjaoskuse kognitiivsete komponentide hindamine”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 206-238. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.07.