Kori, K. and Mardo, K. (2017) “Õppimine ja väljalangemine IKT erialade esimesel aastal Eesti kõrgkoolide näitel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 239-267. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.08.