Krajcik, J. and Delen, İbrahim (2017) “Õpilaste kaasamine STEM-haridusse”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 35-58. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.02b.