Neudorf, E., Ugaste, A., Tuul, M. and Mikser, R. (2017) “Lasteaiaõpetajate uskumused seoses laste üldoskuste arendamisega riikliku õppekava alusel: lisaseletus lasteaia koolistumise põhjustele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), pp. 54-79. doi: 10.12697/eha.2017.5.2.03.