Kallip, K. and Heidmets, M. (2017) “Varakult haridussüsteemist lahkumine: trendid, mõjurid ja meetmed Eestis”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), pp. 155-182. doi: 10.12697/eha.2017.5.2.07.