Uibu, K. and Puksand, H. (2017) “Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), pp. 183-205. doi: 10.12697/eha.2017.5.2.08.