Padrik, M. (2017) “Kommunikatsioonipuuete märkamine, hindamine ja ületamine”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), pp. 257-262. doi: 10.12697/eha.2017.5.2.11.