Kõrgesaar, J. (2017) “Isikustatud õpe arvestab erinevusi: kas mõõdukalt tempereeritud utoopia?”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), pp. 263-269. doi: 10.12697/eha.2017.5.2.12.