Uibu, K., Ugaste, A. and Brown, K. (2014) “Eessõna”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), pp. 1-7. doi: 10.12697/eha.2014.2.2.01.