Kivestu, T., Leijen, Äli and Steinbach, K. (2014) “Muusikaüliõpilaste refleksiooni toetamine pilliõppes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), pp. 148-175. doi: 10.12697/eha.2014.2.2.06.