Uibu, K., Palu, A., Ugaste, A. and Timoštšuk, I. (2018) “Eessõna”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), pp. 1-6. doi: 10.12697/eha.2018.6.1.01.