Timoštšuk, I., Ugaste, A. and Mets-Alunurm, K. (2018) “Õpetajate õppimiskogemused neoliberaalsete haridusmuutuste taustal”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), pp. 77-101. doi: 10.12697/eha.2018.6.1.04.