Luik, P. and Taimalu, M. (2018) “Lasteaiaõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppivate üliõpilaste hinnangud oma aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmistele ning nende teadmiste integreerimisele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), pp. 136-156. doi: 10.12697/eha.2018.6.1.06.