Häidkind, P., Schults, A. and Palts, K. (2018) “3–4aastaste eesti laste üldoskuste tase kolme hindamisvahendi alusel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), pp. 179-214. doi: 10.12697/eha.2018.6.1.08.