Arro, G., Malleus, E., Jaani, J. and Olvik, A. (2018) “Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), pp. 39-65. doi: 10.12697/eha.2018.6.2.03.