Saks, K. and Virnas, J. (2018) “Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsetele oskustele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), pp. 66-90. doi: 10.12697/eha.2018.6.2.04.