Hämäläinen, M., Ruskovaara, E. and Pihkala, T. (2018) “Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), pp. 104-117. doi: 10.12697/eha.2018.6.2.05b.