Vinter, K., Aus, K. and Arro, G. (2019) “Eesti ja vene õppekeelega põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(1), pp. 128-156. doi: 10.12697/eha.2019.7.1.06.