Heikkinen, H. L. T. (2019) “Pedagoogiliste arendusuuringute suunad”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), pp. 23-39. doi: 10.12697/eha.2019.7.2.02b.