Petjärv, B., Aus, K. and Arro, G. (2019) “Tulemuslikum inseneriharidus võimekususkumuste toetamise kaudu”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), pp. 76-99. doi: 10.12697/eha.2019.7.2.04.