Org, A. (2019) “Essee kirjutamisest kirjanduse eriala kursusel: üliõpilaste arusaamad ja õppejõu tagasiside”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), pp. 100-127. doi: 10.12697/eha.2019.7.2.05.