Arcidiacono, F. and Baucal, A. (2020) “Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), pp. 26-47. doi: 10.12697/eha.2020.8.1.02b.