Mikser, R., Veisson, M., Tuul, M., Õun, T. and Kööp, K. (2020) “Lasteaiaõpetajate hinnangud ja selgitused oma töö raskuse muutumisele: professionaliseerumine kui sümboolne kapital”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), pp. 128-155. doi: 10.12697/eha.2020.8.1.06.