Nelis, P. and Pedaste, M. (2020) “Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), pp. 138-163. doi: 10.12697/eha.2020.8.2.06.