Taimalu, M., Uibu, K. and Leola, H. (2020) “Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), pp. 164-191. doi: 10.12697/eha.2020.8.2.07.