Põlda, H., Roosalu, T., Karu, K., Teder, L. and Lepik, M. (2021) “Üldpädevuste kujundamine ja osaliste agentsus mitteformaalõppes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), pp. 60-87. doi: 10.12697/eha.2021.9.1.03.