Hint, H. and Jürine, A. (2021) “Protsessikeskse kirjutamise kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste kirjaliku tekstiloome oskuse kui suhtluspädevuse ühe komponendi arendamisel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), pp. 243-273. doi: 10.12697/eha.2021.9.1.10.