Kitsnik, M. and Petuhhova, J. (2021) “Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), pp. 274-303. doi: 10.12697/eha.2021.9.1.11.