Puksand, H. and Uibu, K. (2021) “Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), pp. 47-71. doi: 10.12697/eha.2021.9.2.03.