Soobard, R., Valdmann, A., Mikser, R. and Rannikmäe, M. (2021) “Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), pp. 72-99. doi: 10.12697/eha.2021.9.2.04.