Malva, L. and Leijen, Äli (2021) “Eesti õpetajate, õpetajakoolituse üliõpilaste ning õppejõudude uurimistööalane kirjaoskus”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), pp. 270-296. doi: 10.12697/eha.2021.9.2.11.