Malleus-Kotšegarov, E., Treial, K. and Jurman, M. (2022) “Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(1), pp. 33-60. doi: 10.12697/eha.2022.10.1.03.