Eisenschmidt, E. (2023) “PISA edutegurite üle mõtiskledes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), pp. 212–215. doi: 10.12697/eha.2023.11.1.09.