[1]
M. Kitsnik and H. Metslang, “Eestikeelset aineõpet mõjutavad tegurid: vene koolijuhtide seisukohti ja strateegiaid”, EHA, vol. 3, no. 1, pp. 202-225, Apr. 2015.