[1]
A.-L. Jõgi, K. Aus, and E. Kikas, “Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga”, EHA, vol. 2, no. 1, pp. 50-66, May 2014.