[1]
E. Mägi, H. Biin, K. Trasberg, and K. Kruus, “Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses”, EHA, vol. 4, no. 1, pp. 159-194, Apr. 2016.