[1]
K. Uibu, M. Padrik, and S. Tenjes, “Klassiõpetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel”, EHA, vol. 4, no. 1, pp. 226-257, Apr. 2016.