[1]
K. Kõiv, “Vanglakiusamise kirjeldav analüüs ühe Eesti meestevangla näitel”, EHA, vol. 4, no. 2, pp. 165-190, Oct. 2016.