[1]
M. Rannikmäe, R. Soobard, P. Reiska, A. Rannikmäe, and J. Holbrook, “Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul”, EHA, vol. 5, no. 1, pp. 59-98, Apr. 2017.