[1]
A. Post, H. Semilarski, and A. Laius, “10. ja 11. klassi õpilaste bioloogia-alase kirjaoskuse kognitiivsete komponentide hindamine”, EHA, vol. 5, no. 1, pp. 206-238, Apr. 2017.