[1]
E. Neudorf, A. Ugaste, M. Tuul, and R. Mikser, “Lasteaiaõpetajate uskumused seoses laste üldoskuste arendamisega riikliku õppekava alusel: lisaseletus lasteaia koolistumise põhjustele”, EHA, vol. 5, no. 2, pp. 54-79, Oct. 2017.