[1]
K. Uibu and H. Puksand, “Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes”, EHA, vol. 5, no. 2, pp. 183-205, Oct. 2017.