[1]
P. Luik and M. Taimalu, “Lasteaiaõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppivate üliõpilaste hinnangud oma aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmistele ning nende teadmiste integreerimisele”, EHA, vol. 6, no. 1, pp. 136-156, May 2018.