[1]
P. Häidkind, A. Schults, and K. Palts, “3–4aastaste eesti laste üldoskuste tase kolme hindamisvahendi alusel”, EHA, vol. 6, no. 1, pp. 179-214, May 2018.