[1]
G. Arro, E. Malleus, J. Jaani, and A. Olvik, “Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele”, EHA, vol. 6, no. 2, pp. 39-65, Nov. 2018.