[1]
M. Hämäläinen, E. Ruskovaara, and T. Pihkala, “Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi”, EHA, vol. 6, no. 2, pp. 104-117, Nov. 2018.