[1]
P. Nelis and M. Pedaste, “Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade”, EHA, vol. 8, no. 2, pp. 138-163, Nov. 2020.